27 september, 2022

Höstinformation

Hej Strömskärsbor

Miljöboden stängs nu på fredag den 30 september.

Båtuppställningen får ske på bägge sidor innanför grindarna från och med den 1:a oktober.
Sista städdagen för säsongen lördagen den 8 oktober, väl mött.


Mvh Strömskärs Ekonomiska Styrelse
22 augusti, 2022

Arbetsdag Lördagen den 27/8

Lördagen den 27/8 skall vi ha en arbetsdag. Fokus blir på nedfallna träd, såga upp och flytta till eldplatser. Ni som har röjsax, röjsågar och motorsågar, ta med dem.Vi samlas kl 10.00 vid vattenpumpen mitt på Ön, för fördelning av arbetsuppgifter.
Arbetsledarna:
Lars Ågren 070-534 0652 Peter Söderberg 072-533 4817

Mer info:
Bommen skall hållas stängd från och med 1:a September
Sophuset stänger 30:e September
Välkomna till arbetsdagen!
9 juli, 2022

Sommarmötet och Sommarfesten 16 juli

Boka datumet den 16 juli för då är det dags för Sommarfesten som kommer att bli något utöver det vanliga i år.

Klockan 11.00 sommarmöte i klubbhuset, glöm inte att läsa av vattenmätaren innan ni går hemifrån.
Dagordningen till sommarmötet finns här.


Klockan 19.00 Knytis i WMBK´s klubbhus, ta med egen mat och dryck, kaffe och kaka bjuder vi på. Allsång med bl.a Strömskärsvalsen, allsången brukar
höras ända in till Västerås vid sydlig vind. Lotter kommer att säljas med FANTASTISKA priser.
Klockan 21.00 dans till en Coverduo.
Det kommer att finnas bar med bra priser, swish eller kontanter.

Entre 120 kr för 16 år och uppåt, swish eller kontanter

Välkomna
19 juni, 2022

Inför midsommar

Här kommer lite hålltider inför midsommar:
Midsommarafton:
10.00 Vi klär midsommarstången vid fotbollsplanen. Ta med blommor.
15.00 Dans runt midsommarstången, lekar, glass till barnen, uppställning av årets fotbollslag

Midsommardagen:
13.30 Uppladdning inför fotbollsmatchen vid fotbollsplanen på Tidö Lindö
14.00 Fotbollsmatch mellan Strömskär och Tidö Lindö. Bucklan skall försvaras då vi vann matchen 2019.

Vinnande laget 2019
11 juni, 2022

Inför arbetsdagen den 18 Juni

Hej nu är det dags för en arbetsdag för att göra Strömskär fint inför midsommar.

Vi träffas klockan 10 vid pumpen för information från arbetsledarna vad som skall göras.

Skräp på båtuppställngsplatsen ska samlas i kärra och skjutsas till återbruket. På ön ska gräs och grenar klippas.

Redan på måndag kommer några att klippa och röja gräs och grenar på Tidö-Lindö varför bilar ska ställas ut från staketet.
19 maj, 2022

En liten påminnelse

De som har ställt skräp vid båtuppställningen tex fönster, pallar eller dyl. ska forsla undan det snarast. Båtkärror ska ställas omlott och eller ovanpå varandra på höger sida. Vänster sida ska vara tom för parkerade gäster.

Miljöboden är öppen sedan fredag den 29 April.

Den 1:a Juni börjar vi att hålla bommen öppen under dagen. Den som passerar bommen efter kl 18.00 stänger och den första som passerar nästföljande morgon öppnar.


Hälsningar styrelsen
23 april, 2022

2022 års första arbetsdag

Det var bra uppslutning till säsongens första arbetsdag ca 50 personer samlades runt pumpen klockan 10. Vi delades in i 3 grupper en grupp skulle rensa inne vid bryggan på Tidö Lindö där det flyter omkring skräp vid lastbryggan. En grupp hjälptes åt att såga upp och bära bort ett träd som blåst ned utanför Rolle och ytterliggare en grupp röjde på Ön längst ut på norra delen där 2 stora björkar hade blåst ned över stigen.

Vår arbetsledare som pekar med hela handen.

Så här såg det ut på norra udden när det bars bort ved från björkarna. Är det någon som vill ha lite prima björkved så vet ni var det finns att hämta.

Sture gjorde ett gott dagsverke med motorsågen.

Tack alla glada människor som dök upp på vår första arbetsdag för säsongen. Nästa arbetsdag är planerad den 18 juni då vi skall göra fint inför midsommar.


De som har ställt skräp vid båtuppställningen tex fönster, pallar eller dyl. ska forsla undan det senast 15 maj. Båtkärror ska ställas om lott och eller ovanpå varandra på höger sida. Vänster sida ska vara tom för parkerade gäster.
19 april, 2022

Städdag

Nu på lördag den 23 April klockan 10 samlas vi vid pumpen för en städdag. Det blir mest kapning och bortforsling av grenar från nedtagna träd till eldplatser.

Välkomna önskar städledare Lars Ågren 070-534 0652

Tänk på att det råder eldningsförbud.


För några år sedan diskuterades vad som var bäst att göra om det började brinna på Strömskär, vår gamla brandutrustning var trasig och det fattades delar för att den skulle fungera på ett bra sätt, så den fick gå i pension. Börje Liljeros tog kontakt med brandchefen i Västerås som sade att det bästa är att ringa till Sjöräddningen om det brinner, de kan komma inom 20-30 minuter i bästa fall. Och så rekommenderade han att det vore bra om man köpte en brandsläckare och hängde på sin stuga så att den syntes från stigen. Många har redan gjort detta men fler släckare behövs.

3 april, 2022

Snart är dags för lite ö-liv

Några har redan dragit igång säsongen på Strömskär men de flesta av oss står fortfarande i startgroparna. Idag var de 6 yttersta båtplatserna vid vår brygga isfria, nästa helg kanske det är isfritt hela vägen in till båtrampen.

Lite viktiga datum för säsongen 2022:

Sophuset öppnar fredag den 29 april.

Från 1:a maj är det upphör den fria parkeringen och det är ordinarie parkering som gäller

Bommen kommer att vara öppen mellan den 1:a Juni till 31 Augusti under dagen. Bommen stängs av den som kommer passerar bommen 18.00 eller senare och öppnas av den förste som passerar bommen på morgonen.


Arbetsdagar 2022:
23 April
18 Juni
27 Augusti
8 oktober


Sommarmötet:
16 Juli

Alla datum återfinns också i kalendern högst upp


En hälsning från kassören glöm inte att betala in årsavgiften. Sista dag var 31 mars. För mer info om din faktura se här.
7 mars, 2022

Dags att betala årsavgiften

Öppna ”Vilken Faktura” nedan för att se vilken Faktura du skall betala.
Öppna sedan din faktura där får du all information för att betala Årsavgiften.

Vilken Faktura
Faktura 1
Faktura 2
Faktura 5
Faktura 6
Faktura 7
Faktura 13
Faktura 14
25 januari, 2022

Årsmöte 2022 måndag den 7:e Mars 19.00

Kallelse och dagordning årsmöte 2022
Resultatrapport 2021/Budget 2022
Verksamhetsberättelse
Styrelseförslag Ekonomiska förening
Information om bommens öppetider.


Kallelse till Strömskärs VA samfällighetsförenings årsmöte.
Datum: 7 mars 2022
Tid: Ca 19.30 (Samfällighetens årsmöte börjar direkt efter den ekonomiska föreningens årsmöte).
Plats: Västerängen Tidö Lindö
Dokument:
Kallelse/Dagordning  
Budget 2022
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning

Efter årsmötet bjuds på bulle och kaffe.
4 oktober, 2021

Inför städdagen på Lördag den 9 oktober

På lördag 9 Oktober har vi årets sista arbetsdag som vi gör områdesvis. Samling (kl 10) vid era respektive områden av er områdesledare:
Område 2 – Mats Olsson, kontakta Mats för mer info

Område 3 – Andreas Pransjö, kontakta Andreas för mer info

Område 4 – Pelle Wreder, kontakta Pelle för mer info

Område 5-6 – Leif Jonsson & Söderbergarna, Info från Leif för område 5-6: Samling klockan 10 vid eldplatsen utanför tomt 37 (Stefan Dunberg) för fördelning av arbetsuppgifter. Ni som har, medtag motorsåg,häcksax,röjsåg och krattor.

Områdesledaren bestämmer vad som skall göras, men tanken är att arbeta med slyborttagning, elda högar, och städa bort kullfallna träd.

Väl mött!
24 september, 2021

Sophuset stänger

Torsdagen den 30 september stänger sophuset.

Mvh Strömskärs Ekonomiska Förening, SEK
29 augusti, 2021

Bommen

Från och med 1:a September skall bommen hållas stängd. Styrelsen bestämde följande vid ett extrainkallat styrelsemöte:

Efter sommarmötet den 17 juli fick styrelsen mandat att ta nytt beslut om det blev problem med den öppna bommen. Nu har det varit ett antal stölder av båt, motorer och en släpkärra från Ingmarsskär, så därför har vi i ett extra styrelsemöte tagit följande beslut om fortsatt hantering av bommen.
Styrelsen är osäker på om incidenterna har med bommens öppnande att göra. Efter diskussioner så beslutade styrelsen ändå för följande justering i förhållande till vad som beslutade på sommarmötet. Bommen blir öppen till och med 31 augusti och vi provar med att den som kommer efter 18.00 stänger bommen, den förste som öppnar bommen på morgonen låter den vara öppen. Frågan kommer att utvärderas efter säsongen och eventuellt nytt val på årsmötet. ”


Så f.o.m onsdag 1:a september så skall bommen hållas stängd som vanligt.

Måne över Tallskär

Med vänliga hälsningar Styrelsen
14 augusti, 2021

Information

Tömningstider sophuset:
Burkar/Plåt, Måndag jämn vecka
Flaskor, Tisdag jämn vecka
Pappersförpackningar, Tisdag
Plast, Onsdag
Komposterbart, Fredag
Restavfall, Fredag

Sista tömningen för säsongen 1 oktober 2021

Vi vill påminna om följande regler när det gäller eldning.

Sveriges regler för eldning utomhus
Det är förbjudet* i Sverige att elda avfall i öppen eldning utomhus, förutom rent trädgårdsavfall (såsom kvistar, grenar, löv m.m.). Trädgårdsavfall kan eldas under vissa förutsättningar, ofta anges det i lokala renhållningsföreskrifter och/eller lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Hushållsavfall, möbler och liknande måste eldas i förbränningsanläggningar som är avsedda för det och där rökgaserna renas. Det beror på att det i öppen eldning bildas miljö- och hälsoskadliga ämnen på grund av den ofullständiga förbränningen (låg förbränningstemperatur och helt okontrollerade förbränningsbetingelser). Exempelvis bildas dioxin som är extremt giftigt redan vid mycket små doser, bland annat kan det orsaka cancer. Dioxiner bryts ner mycket långsamt i miljön och halterna ökar i näringskedjan. Vid förbränning av avfall utsätter man sig själv och personer i sin omgivning för risker. Dessutom sprids gifterna till luften och intilliggande vatten, i vårt fall Mälaren. Efter eldning kan det finnas kvar föroreningar i marken. Askan kan innehålla farliga ämnen, till exempel arsenik, kadmium, bly, kvicksilver och dioxiner, som kan spridas och påverka mark och vatten.
Exempel på vad som släpps ut vid förbränning av olika material och produkter:
Produkt Utsläpp
Plast Vid eldning av många sorters plast uppkommer PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) och dioxin. Isocyanater kan frigöras vid upphettning av polyuretanplaster.
Möbler, textilier Möbler och textilier kan innehålla bromerade flamskyddsmedel. Vid upphettning bildas bromerade dioxiner. Man bidrar därför till spridningen av dioxiner.
Elavfall,
metallskrot Vid förbränning bildas PAH och bromerade dioxiner. Tungmetaller kan frigöras, till exempel. bly, kadmium och kvicksilver.
Däck, gummi Vid förbränning bildas PAH, svaveldioxid och dioxiner.
Impregnerat trä Eldning av impregnerat trä ger utsläpp av PAHer eller tungmetaller såsom arsenik, koppar och krom.
Spånplattor Ger bland annat utsläpp av formaldehyd.
Spillolja Vid eldning av spillolja sprids PAH och många olika tungmetaller, exempelvis kadmium och bly.

* Eldning av avfall på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för hälsan, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön är straffsanktionerad med brottsrubriceringen miljöbrott (i första hand Miljöbalken 29 kap. 1 § ).