Ansvariga arbetsområden för midsommar och knytis Strömskär

Arbetsområde                            Stugor                                       Antal                  År
2                                                    1-16,77,78a                            18 st                  2013, 2018, 2025
3                                                    64,66,67,69-73,75,76              10 st                  2012, 2017, 2024
4                                                    17-29                                      12 st                  2010, 2015, 2022
5                                                    30-40, 61-63,65                      14 st                  2011, 2016, 2023
6                                                    41-60, 74                                19 st                  2009, 2014, 2019, 2026