Planerade arbetsdagar
20 April kl 1000 Samling parkeringen på Tidö Lindö,
– Fälla och ta hand om återstående träd vid parkeringen
– Grenar och träd samlas på parkering
– Undvik att parkera bilar och båtar
   närmast skogen
– Det bjuds på grillkorv
– Röjsågar och motorsågar

15 Juni kl 1000 Samling vid pumpen på Strömskär , Uppsnyggning inför midsommar både på ön och parkeringen. Medtag gräsklippare, trimmer, häcksax, röjsåg, kratta

24 Aug kl 1000 Samling vid pumpen på Strömskär, 
Träd som ska tas om hand, röjning klippning
Medtag gräsklippare, trimmer, häcksax, röjsåg, kratta

12 Okt kl 1000 Områdesvis samling,
Trädfällning, röjning eldning etc.
Medtag Motorsåg, häcksax, röjsåg, krattor

Välkomna  
Lars Ågren 070-534 0652
Peter Söderberg 072-533 4817