Strömskärs Ekonomiska Förenings Årsmöte 2023

Datum: 6 mars 2023
Tid: 19.00
Plats: Västerängen Tidö Lindö

Länkar till dokumenten nedan kommar att läggas till allt eftersom, dock senast 20 Februari.


Kallelse och dagordning årsmöte 2023
Resultatrapport 2022/Budget 2023
Verksamhetsberättelse
Styrelseförslag Ekonomiska förening


Kallelse till Strömskärs VA samfällighetsförenings årsmöte.
Datum: 6 mars 2023
Tid: Ca 19.30 (Samfällighetens årsmöte börjar direkt efter den ekonomiska föreningens årsmöte).

Dokument:
Kallelse/Dagordning  
Budget 2023
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning

Efter årsmötet bjuds på bulle och kaffe.