Kallelse till Strömskärs Ekonomiska Förenings och VA Samfällighets Årsmöte 2023

Strömskärs Ekonomiska Förening
Datum: 6 mars 2023
Tid: 19.00
Plats: Västerängen Tidö Lindö

Dokument:
Kallelse och dagordning årsmöte 2023
Förslag årsavgift 2023
Resultatrapport 2022/Budget 2023
Verksamhetsberättelse


Strömskärs VA samfällighetsförenings årsmöte.


Datum: 6 mars 2023
Tid: Ca 19.30 (Samfällighetens årsmöte börjar direkt efter den ekonomiska föreningens årsmöte).
Plats: Västerängen Tidö Lindö

Dokument:
Kallelse/Dagordning  
Budget 2023
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning

Efter årsmötet bjuds på bulle och kaffe.