Tömningstider sophuset:
Pappersförpackningar  Tisdag
Plast                                  Onsdag
Flaskor                              Tisdag jämn vecka
Burkar/Plåt                       Måndag jämn vecka
Komposterbart                 Fredag
Restavfall                           Fredag

Sophantering!

Sophämtning sker från 1 maj till 1 oktober. Det finns kärl för hushållssopor som det skall sorteras i.

Komposterbart i brun påse, restavfall, glasflaskor/burkar, metall, pappersförpackningar och plast.

Grovsopor transporterar ni själva till återvinningsstationer.

Tack för att du respekterar god sophantering i sommar.