Årsmöte 2022 måndag den 7:e Mars 19.00

Kallelse och dagordning årsmöte 2022
Resultatrapport 2021/Budget 2022
Verksamhetsberättelse
Styrelseförslag Ekonomiska förening
Information om bommens öppetider.


Kallelse till Strömskärs VA samfällighetsförenings årsmöte.
Datum: 7 mars 2022
Tid: Ca 19.30 (Samfällighetens årsmöte börjar direkt efter den ekonomiska föreningens årsmöte).
Plats: Västerängen Tidö Lindö
Dokument:
Kallelse/Dagordning  
Budget 2022
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning

Efter årsmötet bjuds på bulle och kaffe.