Årsmöte

Kallelse till Strömskärs Ekonomiska Förenings och VA Samfällighets Årsmöte 2024

Strömskärs Ekonomiska Förening
Datum: 4 mars 2024
Tid: 19.00
Plats: Västerängen Tidö Lindö

Dokument:
Kallelse och dagordning årsmöte 2024
Resultatrapport 2023/Budget 2024
Verksamhetsberättelse

Strömskärs VA samfällighetsförenings årsmöte.

Datum: 4 mars 2024
Tid: Ca 19.30 (Samfällighetens årsmöte börjar direkt efter den ekonomiska föreningens årsmöte).
Plats: Västerängen Tidö Lindö

Dokument (länkas senast 18 februari):
Kallelse/Dagordning  
Budget 2024
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning

Efter årsmötet bjuds på bulle och kaffe.