Sommarmöte och knytis

Hej Strömskärsbor

Lördag den 15 juli är det dags för sommarmöte och Knytis.

Klockan 11.00 sommarmöte i klubbhuset, glöm inte att läsa av vattenmätaren innan ni går hemifrån.

På mötet skall kameraövervakning på Tidö Lindö bryggan diskuteras och det är två frågor som vi behöver svar på;

1) Ska vi försöka med kameraövervakning?
2) Om ja, vilket av de två alternativen förordas?
Länk till dokumentet med de olika alternativen finns här.

Inbjudan till Knytis