Info om 2023 års arbetsdagar på Strömskär

OBS notera att det bjuds på grillkorv den 15 april!

Här hittar du årets arbetsdagar 2023 på hemsidan