29 augusti, 2021

Bommen

Från och med 1:a September skall bommen hållas stängd. Styrelsen bestämde följande vid ett extrainkallat styrelsemöte:

Efter sommarmötet den 17 juli fick styrelsen mandat att ta nytt beslut om det blev problem med den öppna bommen. Nu har det varit ett antal stölder av båt, motorer och en släpkärra från Ingmarsskär, så därför har vi i ett extra styrelsemöte tagit följande beslut om fortsatt hantering av bommen.
Styrelsen är osäker på om incidenterna har med bommens öppnande att göra. Efter diskussioner så beslutade styrelsen ändå för följande justering i förhållande till vad som beslutade på sommarmötet. Bommen blir öppen till och med 31 augusti och vi provar med att den som kommer efter 18.00 stänger bommen, den förste som öppnar bommen på morgonen låter den vara öppen. Frågan kommer att utvärderas efter säsongen och eventuellt nytt val på årsmötet. ”


Så f.o.m onsdag 1:a september så skall bommen hållas stängd som vanligt.

Måne över Tallskär

Med vänliga hälsningar Styrelsen
14 augusti, 2021

Information

Tömningstider sophuset:
Burkar/Plåt, Måndag jämn vecka
Flaskor, Tisdag jämn vecka
Pappersförpackningar, Tisdag
Plast, Onsdag
Komposterbart, Fredag
Restavfall, Fredag

Sista tömningen för säsongen 1 oktober 2021

Vi vill påminna om följande regler när det gäller eldning.

Sveriges regler för eldning utomhus
Det är förbjudet* i Sverige att elda avfall i öppen eldning utomhus, förutom rent trädgårdsavfall (såsom kvistar, grenar, löv m.m.). Trädgårdsavfall kan eldas under vissa förutsättningar, ofta anges det i lokala renhållningsföreskrifter och/eller lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Hushållsavfall, möbler och liknande måste eldas i förbränningsanläggningar som är avsedda för det och där rökgaserna renas. Det beror på att det i öppen eldning bildas miljö- och hälsoskadliga ämnen på grund av den ofullständiga förbränningen (låg förbränningstemperatur och helt okontrollerade förbränningsbetingelser). Exempelvis bildas dioxin som är extremt giftigt redan vid mycket små doser, bland annat kan det orsaka cancer. Dioxiner bryts ner mycket långsamt i miljön och halterna ökar i näringskedjan. Vid förbränning av avfall utsätter man sig själv och personer i sin omgivning för risker. Dessutom sprids gifterna till luften och intilliggande vatten, i vårt fall Mälaren. Efter eldning kan det finnas kvar föroreningar i marken. Askan kan innehålla farliga ämnen, till exempel arsenik, kadmium, bly, kvicksilver och dioxiner, som kan spridas och påverka mark och vatten.
Exempel på vad som släpps ut vid förbränning av olika material och produkter:
Produkt Utsläpp
Plast Vid eldning av många sorters plast uppkommer PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) och dioxin. Isocyanater kan frigöras vid upphettning av polyuretanplaster.
Möbler, textilier Möbler och textilier kan innehålla bromerade flamskyddsmedel. Vid upphettning bildas bromerade dioxiner. Man bidrar därför till spridningen av dioxiner.
Elavfall,
metallskrot Vid förbränning bildas PAH och bromerade dioxiner. Tungmetaller kan frigöras, till exempel. bly, kadmium och kvicksilver.
Däck, gummi Vid förbränning bildas PAH, svaveldioxid och dioxiner.
Impregnerat trä Eldning av impregnerat trä ger utsläpp av PAHer eller tungmetaller såsom arsenik, koppar och krom.
Spånplattor Ger bland annat utsläpp av formaldehyd.
Spillolja Vid eldning av spillolja sprids PAH och många olika tungmetaller, exempelvis kadmium och bly.

* Eldning av avfall på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för hälsan, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön är straffsanktionerad med brottsrubriceringen miljöbrott (i första hand Miljöbalken 29 kap. 1 § ).
1 augusti, 2021

Beslut om bommen

Efter sommarmötet den 17 juli fick styrelsen mandat att ta nytt beslut om det blev problem med den öppna bommen. Nu har det varit ett antal stölder av båt, motorer och en släpkärra från Ingmarsskär, så därför har vi i ett extra styrelsemöte tagit följande beslut om fortsatt hantering av bommen.
Styrelsen är osäker på om incidenterna har med bommens öppnande att göra. Efter diskussioner så beslutade styrelsen ändå för följande justering i förhållande till vad som beslutade på sommarmötet. Bommen blir öppen till och med 31 augusti och vi provar med att den som kommer efter 18.00 stänger bommen, den förste som öppnar bommen på morgonen låter den vara öppen. Frågan kommer att utvärderas efter säsongen och eventuellt nytt val på årsmötet.
17 juli, 2021

Information från sommarmötet

Hej Strömskärsbor Idag på sommarmötet röstade vi i frågan öppen eller stängd bom. Öppen bom vann omröstningen så i sommar kommer bommen att vara öppen ända till i oktober när vi stänger sophuset. Detta innebär att ni behöver inte stänga bommen om den är öppen däremot skall båda grindarna vid sophuset, vara stängda som vanligt. En skylt som informerar om privat väg/parkering kommer att sättas upp.
28 juni, 2021

Sommarmötet 2021

Hej Strömskärsbor

Sommarmötet kommer att hållas på fotbollsplanen den 17 juli kl 11.00. Vi ser till att hålla lite distans till varandra. Efter Ekonomiska föreningens sommarmöte kommer Strömskärs VA Samfällighetsförening att hålla en kort information. Läs av eran vattenmätare och rapportera till ansvarig för Strömskärs VA Samfällighetsförening som kommer att finnas på plats. Viktigt också att ni kontrollerar att medlemslistan innehåller riktig information och uppdaterar om det behövs.Dagordning sommarmötet 2021

Inkommen Motion om bommens öppetider.

Förslagen vi kommer att rösta på om bommens öppetider är:
1. Bommen är öppen dygnet runt under tiden vi har sophämtning
2. Som vi har det idag att vi låser bommen.

Den alternativa lösningen i motionen är inte genomförbar enligt styrelsen.

15 juni, 2021

Städdag lördag 19/6


Kl 1000 Samling vid pumpen på Strömskär , Medtag gräsklippare, trimmer, häcksax, röjsåg, kratta. Städledarna bjuder på dricka.
3 juni, 2021

Nu är det sommar och sol

Nu har vi härliga dagar framför oss ute på vår Ö, med bad och båtliv. För allas trevnad är det viktigt att vi sköter vår fina miljöbod och sorterar soporna i respektive kärl, ni vet matrester, plast, papp, färgat glas,vitt glas, metall och restsopor. Vi vill ju inte ha höjda sopavgifter bara för att vi slarvar med soporna.

Och finns det inte plats i kärlen, någon enstaka gång som vid stora högtider, så får man ta med sig soporna hem.
Mail och SMS har skickats ut om just sopsorteringen, har ni inte fått mail titta i skräpposten och avmarkera mailet så att det inte hamnar i skräpkorgen nästa gång.
Ni som vet med er att ni bytt telefonnummer, emailaddress, adress etc maila in dina nya uppgifter till asaaabakken@hotmail.com. Vid sommarmötet kommer vi ha medlemslistor som ni kan updatera för att vi skall ha en aktuell lista

Slut på gnället, ha en skön sommar. En sommar som får symboliseras av den här vackra svenskbygda segelbåten Smaragd från 70-talet.
23 maj, 2021

Info inför midsommar och sommarpicknicken

Hej alla Strömskärsbor
Tyvärr fortsätter smittspridningen av coronaviruset och även om vaccineringen ökar, så har vi restriktioner som gör att vi inte ska samlas till dans och fest i stora grupper. 
Efter den 1 juni får 100 personer samlas stående utomhus med avstånd och vi brukar vara ca 300 st vid midsommarfirandet och därför går det inte att genomföra. För sittande inomhus med avstånd gäller 50 personer. Allt för att inte riskera en smittspridning bland oss. 
Därför ställer vi tyvärr, även i år, in midsommarfirandet samt sommarknytis. 
Förhoppningsvis kan vi genomföra ett sommarmöte på fotbollsplanen den 17 juli, där vi stående med avstånd, kan ge info alternativt göra som förra året. Vi återkommer om det. 
Arbetsdagen kommer att genomföras den 19 juni. Samling kl 10.00 med avstånd sker vid pumpen för fördelning av arbetsuppgifter. 
Med hopp om en solig och fin sommar ändå! Styrelsen för Strömskärs Ekonomiska Förening 

Men vi får inte glömma att vi får behålla fotbollsspokalen åtminstone ett år till, Bästa laget 2019.

29 mars, 2021

Arbetsdagar 2021

Mälaren har sköljt och säsongen 2021 har dragit igång. Många har redan fått i båtarna det verkar som om vi blir många som firar Påsken på Strömskär i år.

2020 blev ett år med många begränsningar och flera har isolerat sig på vår fina ö, vilket ju har varit en ynnest i dessa tider. Vi har, trots alla begränsningar, tagit hand om Strömskär på ett mycket bra sätt. Tack för det! 
Planeringen för 2021 enligt nedan, informationen kommer att sättas upp på anslagstavlorna på Tidö-Lindö och på Strömskär.
Utöver de aktiviteter som tillhör arbetsdagarna så kommer vi att fortsätta med:   
– Snigelbekämpning   
– Minska granbeståndet   
– Bäverbekämpning (beroende hur stora problem vi får med bäver)


Planerade arbetsdagar
17 April kl 1000 Områdesvis samling (corona)

19 Juni kl 1000 Samling vid pumpen på Strömskär , Medtag gräsklippare, trimmer, häcksax, röjsåg, kratta

28 Aug kl 1000 Samling vid pumpen på Strömskär
, Medtag gräsklippare, trimmer, häcksax, röjsåg, kratta

9 Okt kl 1000 Områdesvis samling,
Trädfällning, röjning, eldning, etc.
Medtag Motorsåg, häcksax, röjsåg, krattor

Välkomna Lars Ågren 070-534 0652 Peter Söderberg 072-533 4817
En hälsning från kassören glöm inte att betala in årsavgiften. Sista dag är på onsdag 31/3. För mer info om din faktura se här.

1 mars, 2021

Dags att betala årsavgiften

Öppna ”Vilken Faktura” nedan för att se vilken Faktura du skall betala.
Öppna sedan din faktura där får du all infomation för att betala Årsavgiften.

Vilken Faktura
Faktura 1
Faktura 2
Faktura 5
Faktura 6
Faktura 7
Faktura 13
Faktura 14
8 februari, 2021

Årsmöte 2021 måndag den 1:a Mars 19.00 telefonmöte


Dagordning årsmöte 2021
Inkommen Motion om bommens öppetider.
Resultatrapport 2020 / Budget 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Styrelseförslag Ekonomiska förening
Inbjudan med info
Förslag till årsavgift 2021

OBS! I år kommer årsmötet att hållas via telefon. Mer info under Inbjudan ovan.
20 oktober, 2020

Uppställning av båtarna

Nedan ser ni hur båtarna skall ställas upp inför vinter och var det skall vara fritt för snöröjning.
25 september, 2020

Eldning och sopor

Kära Strömskärsbor nu är det höst och den 30 september, onsdag, stänger sophuset.

Vi vill påminna om följande regler när det gäller eldning.

Sveriges regler för eldning utomhus
Det är förbjudet* i Sverige att elda avfall i öppen eldning utomhus, förutom rent trädgårdsavfall (såsom kvistar, grenar, löv m.m.). Trädgårdsavfall kan eldas under vissa förutsättningar, ofta anges det i lokala renhållningsföreskrifter och/eller lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Hushållsavfall, möbler och liknande måste eldas i förbränningsanläggningar som är avsedda för det och där rökgaserna renas. Det beror på att det i öppen eldning bildas miljö- och hälsoskadliga ämnen på grund av den ofullständiga förbränningen (låg förbränningstemperatur och helt okontrollerade förbränningsbetingelser). Exempelvis bildas dioxin som är extremt giftigt redan vid mycket små doser, bland annat kan det orsaka cancer. Dioxiner bryts ner mycket långsamt i miljön och halterna ökar i näringskedjan. Vid förbränning av avfall utsätter man sig själv och personer i sin omgivning för risker. Dessutom sprids gifterna till luften och intilliggande vatten, i vårt fall Mälaren. Efter eldning kan det finnas kvar föroreningar i marken. Askan kan innehålla farliga ämnen, till exempel arsenik, kadmium, bly, kvicksilver och dioxiner, som kan spridas och påverka mark och vatten.
Exempel på vad som släpps ut vid förbränning av olika material och produkter:
Produkt Utsläpp
Plast Vid eldning av många sorters plast uppkommer PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) och dioxin. Isocyanater kan frigöras vid upphettning av polyuretanplaster.
Möbler, textilier Möbler och textilier kan innehålla bromerade flamskyddsmedel. Vid upphettning bildas bromerade dioxiner. Man bidrar därför till spridningen av dioxiner.
Elavfall,
metallskrot Vid förbränning bildas PAH och bromerade dioxiner. Tungmetaller kan frigöras, till exempel. bly, kadmium och kvicksilver.
Däck, gummi Vid förbränning bildas PAH, svaveldioxid och dioxiner.
Impregnerat trä Eldning av impregnerat trä ger utsläpp av PAHer eller tungmetaller såsom arsenik, koppar och krom.
Spånplattor Ger bland annat utsläpp av formaldehyd.
Spillolja Vid eldning av spillolja sprids PAH och många olika tungmetaller, exempelvis kadmium och bly.

* Eldning av avfall på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för hälsan, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön är straffsanktionerad med brottsrubriceringen miljöbrott (i första hand Miljöbalken 29 kap. 1 § ).
16 augusti, 2020

Arbetsdagen den 29 augusti är inställd

Vi ställer in den gemensamma arbetsdagen lördagen den 29:e augusti pga coronasmittan.
Vi ber alla att sköta om allmänningen utanför egen tomt.
Tänk på att inte bygga eldningshögarna för stora, lägg hellre riset bredvid.
Det är torrt i markerna så vänta med att elda

Vi avvaktar med hur vi gör med städdagen 24:e oktober.
20 juli, 2020

Informationsmöte 18 juli

Protokoll från Informationsmötet 18 juli 2020, finns nedan och här som pdf.

På grund av Coronapandemin genomförs inte det traditionella sommarmötet utan denna information samt medlemslistan får hämtas vid pumpen denna dag.
Ekonomisk rapport Följer det budgeterade förslaget från årsmötet.
Inköp av hjärtstartare har gjorts vilken är uppsatt vid fotbollsplanen. Arbetsledarna Arbetsdagarna har ställts in pga Coronapandemin.
Det har ändå skett insatser som Styrelsen vill tacka för:
• Börje Liljeros och Klas Söderberg som ställde i ordning medlemmars båtkärror så att gästparkingsplatser blev fria.
• Leif Jonsson som klippte gräset på stora parkeringen samt som också klipper stigar och fotbollsplanen.
• Sture Björk som har lagat handtaget vid lastbryggan samt klipper vid stigar och fotbollsplanen.
• Lars Ågren för att han lagat fästanordningen till låssprinten på bommen.
• Medlemmar som också klipper utanför sina tomter så att gräs och växter hålls kort.
• Gunnar Wegrell som håller koll och städar efter andra i sophuset.
• Martin Schramm och Johan Jansson som gjorde en insats vid midsommar då medlemmar tyvärr överlastat sopkärlen.
Snigelmedel kan inköpas genom Lars Ågren.
Medlemmarna uppmanas att klippa och sköta om den allmänna ytan utanför sina tomter.
Inkomna skrivelser Två skrivelser kom in inför denna dag:
-Inköp av flismaskin. Styrelsens beslut är att vi vill avvakta och undersöka andra möjligheter som t ex att köpa in flis och lägga ut på de blötutsatta områdena på stigen.
-Laddningsstation till elbilar på parkeringen. Styrelsens beslut är att vi genomför en utredning om kostnader och konsekvenser till ett sådant förslag, där beslut ska ske på ett framtida medlemsmöte. Styrelsen vill ha förslag på medlemmar som är intresserade att kunna delta i denna utredning. Intresse kan anmälas till monica.bjork@telia.com
Övrigt:
Många måste bli bättre på att sortera sina sopor enligt de krav vi har inom kommunen. Restavfall ska bara vara de sopor som inte är komposterbart, plast, metall, pappersförpackningar och glas. Tänk på att trampa ihop pappersförpackningar så tar de mindre plats. Styrelsen vill uppmana medlemmarna att ta med sig soporna hem om det är fullt i sopkärlen. Det fungerar inte med en stor hög ovanför sopkärlen.


Ha en fortsatt fin sommar