Städdag

Nu på lördag den 23 April klockan 10 samlas vi vid pumpen för en städdag. Det blir mest kapning och bortforsling av grenar från nedtagna träd till eldplatser.

Välkomna önskar städledare Lars Ågren 070-534 0652

Tänk på att det råder eldningsförbud.


För några år sedan diskuterades vad som var bäst att göra om det började brinna på Strömskär, vår gamla brandutrustning var trasig och det fattades delar för att den skulle fungera på ett bra sätt, så den fick gå i pension. Börje Liljeros tog kontakt med brandchefen i Västerås som sade att det bästa är att ringa till Sjöräddningen om det brinner, de kan komma inom 20-30 minuter i bästa fall. Och så rekommenderade han att det vore bra om man köpte en brandsläckare och hängde på sin stuga så att den syntes från stigen. Många har redan gjort detta men fler släckare behövs.