Sophuset stänger

Torsdagen den 30 september stänger sophuset.

Mvh Strömskärs Ekonomiska Förening, SEK