Sommarmötet 2021

Hej Strömskärsbor

Sommarmötet kommer att hållas på fotbollsplanen den 17 juli kl 11.00. Vi ser till att hålla lite distans till varandra. Efter Ekonomiska föreningens sommarmöte kommer Strömskärs VA Samfällighetsförening att hålla en kort information. Läs av eran vattenmätare och rapportera till ansvarig för Strömskärs VA Samfällighetsförening som kommer att finnas på plats. Viktigt också att ni kontrollerar att medlemslistan innehåller riktig information och uppdaterar om det behövs.Dagordning sommarmötet 2021

Inkommen Motion om bommens öppetider.

Förslagen vi kommer att rösta på om bommens öppetider är:
1. Bommen är öppen dygnet runt under tiden vi har sophämtning
2. Som vi har det idag att vi låser bommen.

Den alternativa lösningen i motionen är inte genomförbar enligt styrelsen.