Rensning av ytan innanför grindarna vid parkeringen på Tidö Lindö

Hej alla Strömskärsbor
Det har under årens lopp samlats en hel del skrot, uttjänta båtvagnar, virke, sparkar och gamla båtar innanför grindarna som ingen verkar kännas vid och det skapar problem eftersom utrymmet är begränsat.
I samband med större festligheter (midsommar och sommarfesten) försöker vi skapa extra parkeringar för gäster men detta blir svårt och frustrerande för dem som ska arrangera om kärrorna.
Vi uppmanar därför återigen alla att märka upp det som är era tillhörigheter – många har redan gjort det och det tackar vi för. Märkning ska göras senast 15 Juni på lämpligt sätt med t.ex. båtplatsnummer eller namn (tuschpennor finns i .Miljöboden). 
På arbetsdagen 15 juni kommer styrelsen att märka upp det som bedöms som ”skrot” med röda lappar. Ägare till det som bedöms som ”skrot” har sedan fram till 24 augusti möjlighet att rädda undan detta genom att kontakta styrelsen och komma överens om hur det ska hanteras.
24 augusti kommer vi att kasta allt som vi gemensamt ansett ska bort från båtuppställningsplatsen.
Hälsningar
Styrelsen och arbetsledarna