Informationsmöte 18 juli

Protokoll från Informationsmötet 18 juli 2020, finns nedan och här som pdf.

På grund av Coronapandemin genomförs inte det traditionella sommarmötet utan denna information samt medlemslistan får hämtas vid pumpen denna dag.
Ekonomisk rapport Följer det budgeterade förslaget från årsmötet.
Inköp av hjärtstartare har gjorts vilken är uppsatt vid fotbollsplanen. Arbetsledarna Arbetsdagarna har ställts in pga Coronapandemin.
Det har ändå skett insatser som Styrelsen vill tacka för:
• Börje Liljeros och Klas Söderberg som ställde i ordning medlemmars båtkärror så att gästparkingsplatser blev fria.
• Leif Jonsson som klippte gräset på stora parkeringen samt som också klipper stigar och fotbollsplanen.
• Sture Björk som har lagat handtaget vid lastbryggan samt klipper vid stigar och fotbollsplanen.
• Lars Ågren för att han lagat fästanordningen till låssprinten på bommen.
• Medlemmar som också klipper utanför sina tomter så att gräs och växter hålls kort.
• Gunnar Wegrell som håller koll och städar efter andra i sophuset.
• Martin Schramm och Johan Jansson som gjorde en insats vid midsommar då medlemmar tyvärr överlastat sopkärlen.
Snigelmedel kan inköpas genom Lars Ågren.
Medlemmarna uppmanas att klippa och sköta om den allmänna ytan utanför sina tomter.
Inkomna skrivelser Två skrivelser kom in inför denna dag:
-Inköp av flismaskin. Styrelsens beslut är att vi vill avvakta och undersöka andra möjligheter som t ex att köpa in flis och lägga ut på de blötutsatta områdena på stigen.
-Laddningsstation till elbilar på parkeringen. Styrelsens beslut är att vi genomför en utredning om kostnader och konsekvenser till ett sådant förslag, där beslut ska ske på ett framtida medlemsmöte. Styrelsen vill ha förslag på medlemmar som är intresserade att kunna delta i denna utredning. Intresse kan anmälas till monica.bjork@telia.com
Övrigt:
Många måste bli bättre på att sortera sina sopor enligt de krav vi har inom kommunen. Restavfall ska bara vara de sopor som inte är komposterbart, plast, metall, pappersförpackningar och glas. Tänk på att trampa ihop pappersförpackningar så tar de mindre plats. Styrelsen vill uppmana medlemmarna att ta med sig soporna hem om det är fullt i sopkärlen. Det fungerar inte med en stor hög ovanför sopkärlen.


Ha en fortsatt fin sommar