En liten påminnelse

De som har ställt skräp vid båtuppställningen tex fönster, pallar eller dyl. ska forsla undan det snarast. Båtkärror ska ställas omlott och eller ovanpå varandra på höger sida. Vänster sida ska vara tom för parkerade gäster.

Miljöboden är öppen sedan fredag den 29 April.

Den 1:a Juni börjar vi att hålla bommen öppen under dagen. Den som passerar bommen efter kl 18.00 stänger och den första som passerar nästföljande morgon öppnar.


Hälsningar styrelsen