Arbetsdagar 2021

Mälaren har sköljt och säsongen 2021 har dragit igång. Många har redan fått i båtarna det verkar som om vi blir många som firar Påsken på Strömskär i år.

2020 blev ett år med många begränsningar och flera har isolerat sig på vår fina ö, vilket ju har varit en ynnest i dessa tider. Vi har, trots alla begränsningar, tagit hand om Strömskär på ett mycket bra sätt. Tack för det! 
Planeringen för 2021 enligt nedan, informationen kommer att sättas upp på anslagstavlorna på Tidö-Lindö och på Strömskär.
Utöver de aktiviteter som tillhör arbetsdagarna så kommer vi att fortsätta med:   
– Snigelbekämpning   
– Minska granbeståndet   
– Bäverbekämpning (beroende hur stora problem vi får med bäver)


Planerade arbetsdagar
17 April kl 1000 Områdesvis samling (corona)

19 Juni kl 1000 Samling vid pumpen på Strömskär , Medtag gräsklippare, trimmer, häcksax, röjsåg, kratta

28 Aug kl 1000 Samling vid pumpen på Strömskär
, Medtag gräsklippare, trimmer, häcksax, röjsåg, kratta

9 Okt kl 1000 Områdesvis samling,
Trädfällning, röjning, eldning, etc.
Medtag Motorsåg, häcksax, röjsåg, krattor

Välkomna Lars Ågren 070-534 0652 Peter Söderberg 072-533 4817
En hälsning från kassören glöm inte att betala in årsavgiften. Sista dag är på onsdag 31/3. För mer info om din faktura se här.